Medgeneracijski most

15. 02. 2013
0 Komentarjev

 

Prav vsi se staramo in gremo po poti predhodnikov. Tudi mi bomo nekoč potrebovali pomoč, pa čeprav le v obliki prijaznega nasmeha in lepe besede.
Živimo v času materialistično usmerjene družbe, ko nam največkrat ni pomembno, kako se kdo počuti in zakaj ima težave.
Vse preveč pogosto nimamo posluha in nam ni pomembno, da so ljudje čedalje bolj osamljeni in odtujeni.
Ustaviti se za trenutek, podati človeku roko, mu ponuditi pomoč, se mu nasmehniti in zaželeti lep ter uspešen dan.
Je to mar tako težko? Vedno bolj razmišljam, zakaj vse zgoraj našteto postaja sodobni človeški družbi tuje, nesmiselno, odvečno?

Družina. Osnova, iz katere se je razvijala človeška družba še iz časa plemenske ureditve, v kateri so bili starejši člani spoštovani kot izkušeni in modri ljudje, mladi pa so se od njih učili in si nabirali lastne izkušnje. Zakaj dandanes ni več tako? Zakaj starejši ljudje postajajo breme mladih, neuporabna in iztrošena delovna sila? Mladi pa se ženemo z visoko zastavljenimi cilji na sam rob obupa?

Težko bo najti odgovore na ta vprašanja. Kot rezultat vsega pa me vsakič znova šokirajo dogodki, ki se v zadnjem času kar vrstijo: porast različnih oblik nasilja, odvisnosti od drog, alkohola, interneta. Vse to in še več jasno kaže na pomanjkanje osnovnih moralno-etičnih načel, ki naj bi izhajala iz osnovne celice – družine.

Pritiski potrošništva in sistema življenja, ki ga živimo, nas ženejo na sam rob civilizirane družbe. Starši po nalogu delodajalcev vse dni preživijo v službi in tako so otroci na žalost prepogosto prepuščeni sami sebi in ulici. Izkušnje, dobrota, humanost in solidarnost so nam, mladim, vedno bolj tuji izrazi. Kako tudi ne, saj nimamo nobenih konkretnih zgledov in izkušenj, ki bi jih pridobili s sodelovanjem s starejšimi.

Stari starši z veseljem prenašajo izkušnje na vnuke, ti pa jim vračajo tako, da jim prinašajo veliko veselja in popestrijo marsikateri dan.
Prav je, da otrokom že v najnežnejši dobi privzgojimo socialni občutek in spoštovanje do starejših, drugačnih, bolnih.

Po odgovore o pomenu in uresničevanju medgeneracijskega učenja sem se odpravila h gospe Tjaši Arko, koordinatorki in izvajalki usposabljanj za medgeneracijsko učenje v Slovenski filantropiji, združenju za promocijo prostovoljstva.

Kateri so cilji projekta medgeneracijskega učenja?
Namen medgeneracijskih usposabljanj je opolnomočiti prostovoljce različnih generacij za prenašanje znanj v okviru medgeneracijskih delavnic. Na Slovenski filantropiji že od leta 2006 spodbujamo medgeneracijsko prostovoljstvo. Koordiniramo projekt Sadeži družbe, prek katerega mnoge šole po Sloveniji gradijo mostove med generacijami. Mrežimo organizacije, ki se ukvarjajo z medgeneracijskimi aktivnostmi, in ker se prostovoljci in mentorji srečujejo s podobnimi izzivi, smo pripravili usposabljanja zanje.

So izobraževanja brezplačna? Če ne, kakšna je cena?
Do letošnjega leta so bila usposabljanja brezplačna, saj so bila financirana s strani različnih javnih razpisov. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

Kaj nam ponuja usposabljanje o medgeneracijskem sodelovanju?
Usposabljanje poteka v skupini šestnajstih posameznikov, ki so že aktivni prostovoljci ali mentorji pri medgeneracijskih aktivnostih. Usposabljanje ponuja raziskovanje tematike in iskanje rešitev za čim bolj učinkovito delovanje v prihodnosti. Udeležencem pomeni nov vir informacij, pa tudi podporo kolegov iz drugih organizacij, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.

Katere so teme usposabljanja?
Raziskujemo vplive medgeneracijskega sodelovanja na posameznika in družbo. Poglobimo se v pasti, v katere se zapletamo, predsodke in stereotipe, načine komuniciranja. Iščemo premere dobrih praks in skupaj načrtujemo kar se da uspešne medgeneracijske aktivnosti.

Komu je usposabljanje namenjeno in kako poteka?
Usposabljanje je namenjeno mentorjem in prostovoljcem, ki aktivno delajo na področju medgeneracijskega sodelovanja. Poteka v sproščenem in delovnem vzdušju približno šestnajstih udeležencev. Vodijo nas načela aktivnega sodelovanja, spoštovanja različnih mnenj in iskanja rešitev.
Koliko časa in kje poteka usposabljanje?
Usposabljanje običajno poteka 8 pedagoških ur. Najpogosteje ga izvajamo v prostorih Slovenske filantropije, na Poljanski cesti 12 v Ljubljani, občasno pa gostujemo pri drugih organizacijah. Naslednje usposabljanje bomo izpeljali 19. marca 2013.

Kje se zainteresirani lahko prijavijo?
Prijavnica in tudi opisi in datumi vseh drugih usposabljanj so na spletni strani www.prostovoljstvo.org. Za dodatne informacije pa lahko pokličete na Slovensko filantropijo, kjer z veseljem pomagamo.

Za konec še izjava gospe Sanje, udeleženke enega zgoraj opisanih usposabljanj:
“Še eno dragoceno izkušnjo nosim s seboj in neverjetno se mi zdi, da se lahko tako hitro iz množice ustvari skupina, v kateri se počutiš prijetno in sprejeto.”

Povezovanje med generacijami prinaša novo kvaliteto življenja sodelujočim, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti. Širi in utrjuje socialne mreže, lajša občutek zapostavljenosti in osamljenosti ter okrepi naše duševno in tudi telesno zdravje.

Človek mora imeti v vsakem obdobju življenja priložnost, da se druži, živi in sodeluje z ostalimi generacijami. To je pomembno za vse starosti, za vsakogar. Treba bi bilo zagotoviti dovolj organiziranih struktur za sožitje generacij, saj se ljudje najbolj povežemo med seboj ravno takrat, ko se za nekaj zavzemamo ali ko nekaj ustvarjamo skupaj. Ne pozabimo, da bomo tudi sami nekoč vstopili v jesen življenja, ko bomo še kako potrebovali toplo besedo in prijateljski stisk roke.

Piše: Neža Božnar