Priložnost za zaposlitev

14. 06. 2013
0 Komentarjev

Projekt, ki poteka že od leta 2010, deluje pod okriljem Evropskega socialnega sklada in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V prvi vrsti je namenjen skupinam brezposelnih, ki se v trenutnem gospodarskem stanju čedalje teže zaposlujejo, čas brezposelnosti se podaljšuje v trajno brezposelnost in pripelje ne le do materialne ogroženosti, temveč tudi do socialne izključenosti in stigmatizacije.

Prehajanje na trg dela je brez izdatne pomoči države kljub aktivni politiki zaposlovanja oteženo predvsem za ranljivo skupino brezposelnih žensk, v katero lahko štejemo iskalke prve zaposlitve, ženske brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, funkcionalno ovirane in invalidke ter starejše dolgotrajno brezposelne ženske. Projekt SIPA je namenjen razvoju novih oblik storitev na domu, ki bodo zamenjale obstoječi neformalni trg plačanega dela, ustvarjanju delovnih mest za ciljno skupino, spodbujanju formalnega zaposlovanja in oblikovanju cenovno široko dostopnih javnih storitev.SIPA je tako do sedaj za zaposlitev usposobila devetinštirideset izbranih kandidatk za sistem pomoči na domu. Trenutno jih je zaposlenih šestnajst. Njihovo zaposlovanje poteka postopoma, sorazmerno s pridobivanjem uporabnikov storitev. Z zaključenim usposabljanjem za izvajalko pomoči na domu udeleženka pridobi znanje o optimalnih pripomočkih in postopkih dela pri gospodinjskih opravilih. Usposobljena je za pomoč in oskrbo starejših in invalidnih ter za varovanje otrok, poučene so o primerni komunikaciji z uporabniki in kodeksu etičnih načel. Pridobijo tudi pomembna znanja iz prve pomoči, požarne varnosti, ekologije in ravnanja z odpadki.

Ko kandidatka uspešno konča izobraževanje, prejme potrdilo o opravljenem programu usposabljanja za izvajalko pomoči na domu. Pri projektu stremijo k temu, da bi ta usposobljenost postala nacionalna poklicna kvalifikacija.V sklopu storitev ponujajo gospodinjsko pomoč, pomoč družinam z malimi otroki in gospodinjstvom z invalidno osebo ali starostnikom. Sem sodi vse od družabništva (pogovori, branje, igra, sprehodi), opravljanja vsakodnevnih opravil (čiščenje, kuhanje, preoblačenje, hranjenje, likanje, nakupi …), spremljanja pri opravkih in dogodkih do varovanja.

Cene storitev so konkurenčne tistim na neformalnem trgu, pove vodja projekta Anita Petek. A storitve, ki jih ponuja siva ekonomija, prinašajo za seboj kar nekaj nevšečnosti. Tega pri usposobljenih izvajalkah ni, saj so zanesljive, vredne zaupanja, deležne strokovnega vodstva, v primeru dopusta ali bolezni pa uporabniki niso prepuščeni sami sebi, saj je poskrbljeno za nadomeščanje.
»Sem diplomirana delovna terapevtka in po opravljenem pripravništvu nisem našla službe. V SIPI sem se zaposlila že junija lani, delam pa pri dveh mladih družinah, pri eni tudi pomagam pri učenju fantu z disleksijo. Skrbim še za dva starejša para, pomagam jima pri pospravljanju, pranju perila, nakupih. Vzeli so me za svojo, par, ki je sam ostal na manjši kmetiji, si želi, da skupaj z njima ostanem tudi na kosilu. Pomembno je, da se znamo vživeti v sočloveka, da ravnamo tako, kot bi si sami želeli, da bi ravnali z nami. Pri starejših je treba včasih glasneje in počasneje govoriti, ne morete si misliti, koliko jim pomeni, če jih znamo tudi pobožati.

Prijaznost je najpomembnejša,« je o svoji prijetni izkušnji povedala ena izmed izvajalk. »Smo mlada družina, sama sem na porodniškem dopustu. Rada imam urejen in pospravljen dom, naš dojenček pa malo spi in je kar zahteven. Malo sem oklevala, ali si poiskati pomoč, saj ni preprosto spustiti tujca v dom. Našla sem SIPO, se z njimi pogovorila o tem, kako lahko sodelujemo, poslali smo si obrazce in hitro je steklo. Saj je veliko oglasov za pomoč, a pri SIPI je vse urejeno, lahko se posvetujemo in so zaupanja vredni. Izvajalka pomoči na domu hodi k nam od oktobra, dvakrat tedensko po tri ure, pomaga mi pri čiščenju, likanju, občasno tudi pri varstvu otroka. Zelo sem zadovoljna, izvajalka je čudovita, hitra, pridna in ustrežljiva, zelo smo se navadili drug na drugega. Ostane mi več časa, da se posvetim otroku. Pomoč bom obdržala tudi po vrnitvi na delo,« je zaključila zadovoljna uporabnica.


To je torej priložnost za tiste, ki iščejo, in tiste, ki potrebujejo.
Piše: Sabina Špitalar